ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Eternal Clash logo

Eternal Clash

ទិញគ្រាប់ពេជ្រមាស (diamonds) របស់ Eternal Clash Gold! ដំណោះស្រាយ ងាយៗសំរាប់ការបង់ប្រាក់ដោយប្រើ iOS និង Android ។ អតិថិជន អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះ អាចទិញគ្រាប់ពេជ្រ (diamonds) ដោយប្រើ ស៊ីមកាតប្រព័ន្ធស្មាត (Smart) និង វិង (Wing) បាន ហើយវាមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។

មិនបាច់មានកាតឥណទានធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីន(login) ចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយគ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) នឹងបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគណនេយ្យ ហ្គេមរបស់ លោកអ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីលោកអ្នក បញ្ចប់ការទិញរួចរាល់ ។ ប្រើ Codashop គឺជាមធ្យោបាយដែលល្អជាងគេបំផុត ក្នុងការទិញគ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) តាមអ៊ីនតឺណេត(online) ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាតឥណទានធនាគារ!

ទាញយកហ្គេម Eternal Clash ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ Player ID

  • ?
  • ដើម្បីឃើញID, ចុចSettings ហើយIDនឹងបង្ហាញ បន្ទាប់មកយកមកបំពេញទីនេះ។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+