គឺជាមធ្យោបាយដែលងាយជាងគេ និងរហ័សជាងគេដើម្បីទិញលុយ ក្នុង game.

Free Fire Garena Shells

Free Fire Garena Shells Voucher

របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ Free Fire ជាមួយនឹង Garena Shells​។

Free Fire គឺជាហ្កេមបាញ់ប្រយុទ្ធគា្នដោយប្រើយុត្តិសាស្រ្ត ល្បិចផ្សេងៗដើម្បីរស់នៅក្នុងសមរភូមិ។ នៅពេលលោកអ្នកចូលលេង នៅក្នុងហ្គេមនេះ រៀងរាល់ 10 នាទី វាបញ្ជូនលោកអ្នកទៅ កោះមួយ ដែលជាកន្លែង ហើយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធ ដោយប្រយុទ្ធគ្នា រឺបាញ់គ្នា ជាមួយនឹងអ្នកលេង 49 នាក់ផ្សេងទៀត និងដើម្បីរស់រានមានជីវិតលោកអ្នកត្រូវបាញ់សម្លាប់ពួកគេ។​ អ្នកចូលលេងអាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសទីកន្លែងចំនុចដែលខ្លួនចង់ចុះដោយពាក់អាវឆ័ត្រយោង លោតទម្លាក់នៅទីកន្លែងសុវត្តិភាព ហើយអាចបើកបរយានជំនិះដើម្បីមើលផែនទីទាំងមូល ដូចជាកន្លែងពួន គុម្ពស្មៅដែលអាចលាក់ខ្លួនបានដោយគ្មានអ្នកមើលឃើញ។ លោកអាចលួចវាយឆ្មក់ ចាំស៊ិបពីចំងាយ, មិនស្លាប់ ហើយនឹងមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺៈ នៅរស់ ។

ទាញយកហ្គេម Free Fire អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on the App Store

1

ជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះ

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ទិញ!

Google+ Google+