ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Game of Sultans logo

Game of Sultans

ផលិតផលផ្សេងៗ ⇒ Power Ranking Rush.
បញ្ចូលលុយក្នុង Game of Sultans! ទិញពេជ្រក្នុងGame of Sultans ដោយប្រើ ស៊ីមស្មាតSmart Axiata និង វិង Wing ។​ មិនបាច់មានកាតឥណទានធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនlogin ចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយពេជ្រ នឹងបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគណនេយ្យ ហ្គេមរបស់ លោកអ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីលោកអ្នក បញ្ចប់ការទិញរួចរាល់ ។

ទាញយក Game of Sultans ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on the Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

?
ដើម្បីបាន ID, ចូលទៅកាន់ info page ដោយចុចរូបលើខាងឆ្វេង។ IDរបស់អ្នកគឺនៅពីក្រោមរូបភាព។ សូមបញ្ចូល IDពេញនៅទីនេះ។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+