ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Garena Shells Cambodia

Garena Shells Cambodia

របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ហ្គេម Garena ជាមួយនឹង Garena Shells.

Garena Shells គឺជា រូប៉ីយប័ណ្ណ ឬជាលុយ តាមអ៊ីនតឺណេតសម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុង ហ្គេម Garena ដូចជាហ្គេម Free Fire, ROV, Contra Return, League of Legends, Point Blank, និង FIFA Online 3.

នៅពេលនេះ លោកអ្នកអាចទិញ Garena Shells តាមអ៊ីនតឺណេត​ អនឡាញ (online) និងអាចបង់លុយតាមរយៈ វិងអ៊ីវ៉ាឡិតអេឡិចត្រូនិច (Wing E-Wallet)​ ឬក៍កាតទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធស្មាតកម្ពុជា (Smart Company Cambodia) ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ហៅថា ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូន Smart phone. និង​ដោយមិនចាំបាច់ការចុះឈ្មោះ ឬការបញ្ចូលឈ្មោះផ្សេងៗឡើយ ហើយលេខកូដ (Code) និងផ្ញើរបញ្ជូនចូលទៅក្នុងប្រអប់សំបុត្រអ៊ីម៉ែល(Email) របស់លោកអ្នកភ្លាមៗ នៅពេលដែលលោកអ្នកបានបង់លុយរួចរាល់។

1

ជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះ

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ទិញ!

Google+ Google+