គឺជាមធ្យោបាយដែលងាយជាងគេ និងរហ័សជាងគេដើម្បីទិញលុយ ក្នុង game.

Mobile Legends Exclusive Starlight Member

Buy Diamonds! Click Here! ចំពោះ Exclusive Edition for Starlight Member នឹងអាចទទួលបាន ស្គីនហេរ៉ូពិសេស exclusive skins, អាវ៉ាតា avatar borders, ស្ទិគកឺ Emoticons ព្រមទាំង សមាជិកវីអាយភី Starlight Member ពិសេស។
ការឆ្លងប្រព័ន្ធនៃដំណោះស្រាយនៃការបង់លុយ សំរាប់កម្មវិធី iOS និង Android។ ការទិញ Exclusive Edition for Starlight Member ដោយប្រើ SMART ឬក៍ WING. មិនចាំបាច់កាតអេធីអឹម ការចុះឈ្មោះ ឬការវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន ហើយ គ្រាប់ពេជ្រ Exclusive Edition for Starlight Member នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនេយ្យ game ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីទិញរួចរាល់។ វាមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីទិញ Exclusive Edition for Starlight Member តាមអិនតឺណេត

ទាញយកហ្គេម Mobile Legends:Bang Bang អីឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ user ID

  • ( ) ?
  • ដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះអត្តលេខ User ID សូមចុចលើរូបអាវ៉ាតា avatarនៅខាងលើខាងឆ្វេងនៃផ្ទៃកញ្ចក់។ បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ ព័ត៌មានដំបូង "Basic Inf" ។ ឈ្មោះអត្តលេខ User ID របស់លោកអ្នកនឹងបង្ហាញនៅពីក្រោមឈ្មោះក្រៅ nickname ។ សូម​មេត្តាបំពេញឈ្មោះអត្តលេខ user ID នៅទីនេះ។ ឧទាហរណ៍ៈ 123456789 (1234) ។

2

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+