ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Rules of Survival logo

Rules of Survival

ទទួលបាន 30% បន្ថែមចំពោះការបញ្ចូលទឹកប្រាក់លើកទីមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Codashop!

ដាក់លុយក្នុងហ្គេម Rules of Survival! ដំណោះស្រាយការបង់ លុយអាចប្រើបានពីរប្រភេទ គឺ iOS និង Android។ ទិញគ្រាប់ ពេជ្រ(diamonds) ក្នុងហ្គេម Rules of Survival នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់ ស៊ីមស្មាតSmart Axiata និងវិងWing ។​

មិនបាច់ប្រើកាតធនាគារ ឬការ ចុះឈ្មោះ​អ្វីផ្សេងៗឡើយ ហើយ គ្រាប់ពេជ្រនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងអាក់ខោនហ្គេមភ្លាមៗ បន្ទាប់ពី ទិញរួច។ វាមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងការទិញ គ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) តាម អ៊ីនតឺណេតអនឡាញ ដោយមិន ប្រើកាតធនាគារ។

ទាញយកហ្គេម Rules of Survival ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on the App Store

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • ដើម្បីឃើញ IDហ្គេមរបស់អ្នក សូមចុចលើរូបភាពProfile ហើយ ID នឹងបង្ហាញពីក្រោមរូបភាព

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+