ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Rules of Survival logo

Rules of Survival

ដាក់លុយក្នុងហ្គេម Rules of Survival! ដំណោះស្រាយការបង់ លុយអាចប្រើបានពីរប្រភេទ គឺ iOS និង Android។ ទិញគ្រាប់ ពេជ្រ(diamonds) ក្នុងហ្គេម Rules of Survival នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់ ស៊ីមស្មាតSmart Axiata និងវិងWing ។​

មិនបាច់ប្រើកាតធនាគារ ឬការ ចុះឈ្មោះ​អ្វីផ្សេងៗឡើយ ហើយ គ្រាប់ពេជ្រនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងអាក់ខោនហ្គេមភ្លាមៗ បន្ទាប់ពី ទិញរួច។ វាមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងការទិញ គ្រាប់ពេជ្រ(diamonds) តាម អ៊ីនតឺណេតអនឡាញ ដោយមិន ប្រើកាតធនាគារ។

ទាញយកហ្គេម Rules of Survival ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on Google Play

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • ដើម្បីឃើញ IDហ្គេមរបស់អ្នក សូមចុចលើរូបភាពProfile ហើយ ID នឹងបង្ហាញពីក្រោមរូបភាព

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+