1 ใส่ User ID

? ?

สามารถหา User ID ได้โดยเข้าไป Log in ที่ Snail Game official site. User ID ของคุณจะอยู่ที่มุมด้านบนขวามือ.

  • รายละเอียดการสั่งซื้อ
  • กรุณายืนยันชื่อเล่นของคุณว่าถูกต้องหรือไม่.

4
ซื้อ!

เพิ่มเติม : หากต้องการรับใบเสร็จในการสั่งซื้อ กรุณาใส่อีเมลล์ ใบเสร็จจะถูกส่งไปตามอีเมลล์ที่กรอกไว้

อุ๊บส์!

  • กรุณาเลือกหน่วยเงินของบัตรกำนัล
  • กรุณากรอกอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง
กลับไปยังหน้า